Seks youtubekanaler for å lære matte og kjemi

Som alle andre har jeg måttet lære mye av fagstoffet til matte- og kjemi-tentamen hjemme. Det går ofte helt fint å lære seg det fra en bok, men noen ganger er det fint å la en person lære deg det isteden, en som ikke er deg selv. Jeg kan forøvrig sterkt anbefale å snakke med seg selv når man prøver å forstå noe.

1 Tyler DeWitt – kjemi

Dette er kanalen for den som trenger de enklest mulige definisjonene og forklaringene. DeWitt hopper ikke over noen trinn i forklaringene og bruker visuelle hjelpemidler så det er lett å forstå, og ingenting er uklart. Det negative er at han ikke har videoer til alle områdene, men de han har er veldig bra.

https://www.youtube.com/user/tdewitt451

2 Khan Academy – matte og kjemi

Hvis du er i skolegamet, har du nok hørt om denne. Khan Academy dekker alle områder, så vidt jeg vet, og går også grundig til verks. Jeg har mest sett på mattevideoene, og synes de er veldig fine. De skriver opp mattestykkene og definisjonene underveis i videoen så den som ser på får tid til å tenke. Khan Academy har og en egen nettside, som det er helt gratis å bruke.

https://www.youtube.com/user/khanacademy

3 ASK Undervisning – matte og kjemi

Det beste med ASK er at de går gjennom kapitlene i boken, så det er lett å finne videoer til det temaet du holder på med. Det er i tillegg en norsk kanal, som kan være en fordel i blant. De har også videoer i mange andre fag, og en nettside. På nettsiden finnes det mange flere videoer, men da må man betale.

https://www.youtube.com/user/frisvoldprivatgymnas

4 FuseSchool – matte og kjemi

Har ikke sett så mange av videoene på denne kanalen, men de har videoer til antageligvis alle områder i matte, kjemi, biologi og fysikk. Til forskjell fra DeWitt og Khan Academy er hjelpefigurene i videoen animert, så det går kanskje litt fortere fram, med det er grundige forklaringer.

https://www.youtube.com/user/virtualschooluk

5 CrashCourse – matte og kjemi

Videoene her har et raskt tempo, og jeg synes de fungerer fint for repetisjon eller for å få en oversikt. Det er litt vanskelig å få med seg alt etter bare én gang, hvis man ikke kan noe av det fra før av. De har ikke like grundige forklaringer som de andre kanalene jeg har nevnt, men videoene er mye kortere på den andre siden. Jeg ser heller videoene deres i samfunnsfaglige emner enn i realfagene, ettersom jeg da ofte trenger grundigere forklaringer.

https://www.youtube.com/user/crashcourse

6 Magnus Ehinger – kjemi

Hvis du takler skånsk, kan jeg anbefale denne kanalen. Ehinger lager kjemi- og biologivideoer. Det kan være litt vanskelig å finne videoer som du trenger, ettersom det kan være litt forskjell i hva som er kjemi 1 og 2 i Norge og Sverige. Han har også mange videoer og går grundig fram.

https://www.youtube.com/user/mehinger

#snakkematte

Mest for min egen del tenkte jeg å forklare hva en parameterframstilling for en rett linje er, og hva det kan brukes til.

Med en parameterframstilling kan man finne et hvilket som helst punkt på den rette linja som parameterframstillingen gjelder for, ved hjelp av en parameter.

Hvordan lage en parameterframstilling for en rett linje i planet

En linje kan for eksempel være bestemt av to punkter.

Linje

Eller den kan være bestemt av ett punkt og en retningsvektor. Først må vi da vite hva en retningsvektor er.

En vektor er en fysisk kvantitet som har både en størrelse og en retning. En vektor er gjerne vist med en pil. Da kan man for eksempel vise hvor stor en fart er og i hvilken retning den virker. I matematikken er det vanlig å ikke gi vektorene en spesiell egenskap som fart eller kraft, men man gir de likevel en retning og en størrelse.

En vektor fra punkt A til punkt B, dvs. et linjestykke som går fra A mot B.

Vektor

En retningsvektor er en vektor som er parallell med en linje. Retningsvektoren kan også ligge på linja.

RetningsvektorRetningsvektor sammenfallende

Vi kan finne retningsvektoren til linja hvis vi har koordinatene til to punkter på linja som er parallell med retningsvektoren.

Gitt punktene A og B, kan vi finne vektoren fra A til B ved hjelp av denne formelen

To punkterVektorkoordinater

Når du skal lage parameterframstillingen for linja bruker du retningsvektoren og et punkt på linja som du kjenner

Parameterframstilling

x0 og y0 er det punktet du kjenner på linja, A for eksempel. a og b er koordinatene til retningsvektoren, og t er en parameter.

En parameter er en størrelse som kan ha ulike verdier, men den har en gitt størrelse i hver utregning. Det letteste å se for seg er at parameteren er tid, men det kan bare være et tall, eller noe annet.

Se for deg en bil som kjører på en rett linje. I dette tilfelle står t står for tid. Ved hjelp av en parameterframstilling for linja kan du finne posisjonen til bilen etter en viss tid, hvis du kjenner ett punkt på linja og en retningsvektor. x og y vil være koordinatene til bilen etter t-minutter.

Det finnes uendelig mange parameterframstillinger for en linje, fordi man kan velge hvilket som helst punkt på linja. Dessuten finnes det uendelig mange parallelle vektorer til en linje.

Man kan lage parameterframstillinger for ikke-rette linjer, plan, linjer i rommet, kuleflater, med mer, men det tar vi en annen gang.

Da ble i hvert fall jeg litt klokere