Hvordan kan vi vite om det er Guds ord som blir forkynt?

Hvis vi er i tvil om noe stemmer overens med Guds ord, er det lurt å sjekke det opp.

De aller fleste gangene vi hører en tale vil budskapet være godt og i tråd med Guds ord, men det er ikke en selvfølge. Hvis budskapet ikke stemmer overens med Guds ord skal vi kaste det vekk og ikke ta vare på det. Hvordan kan vi vite om det er Guds ord eller ikke?

Vi er hele mennesker med ånd og intellekt, og vi må bruke begge i møte med forkynnelse av Guds ord.

Ånden vår

Vi har i utgangspunktet en tillit til Gud og mennesker, og det er bra. Møt mennesker med et åpent sinn og uten fordommer: “Hva har Gud lagt på hjertet til dette mennesket?”

Guds sanne ord ærer alltid Gud.

Noen ganger kjenner vi likevel i vår ånd at det er noe som ikke stemmer. Da kan et godt kontrollspørsmål være om det som blir sagt gir ære til Gud eller til mennesker. Guds sanne ord ærer alltid Gud.

Intellektet vårt

I møte med forkynnelse er det lurt å vurdere det du hører. Virker dette troverdig? Stemmer dette overens med Guds ord? Selv om taleren skal ha et budskap fra Bibelen, kan det være noe som ikke er helt riktig.

Men prøv alt og hold fast på det gode. (1.Tess 5,21)

Noen ganger er det lett å vite at noe ikke kommer fra Gud, andre ganger er det vanskelig. Noen ting høres fint ut, men er ikke bibelske sannheter, for eksempel: “Følg hjertet ditt”, “det er en mening med alt” eller “Gud gir deg ikke mer enn du kan takle”.

Hvis vi er i tvil om noe stemmer overens med Guds ord, er det lurt å sjekke det opp. Kanskje du kan spørre personen som sa det hvor han eller hun fikk det fra?

Guds ord

Bibelen er nøkkelen til å vite hva som er sant, om oss og om Gud. Det som gjør det vanskelig, er at vi ikke vet alt som står i Bibelen. Vi kan stole på at Ånden leder oss til sannhet, og samtidig få bruke vår fornuft til å stille spørsmål ved det vi er skeptiske til.

Tips:

  • Høres dette ut som Bibelens Gud?
  • Hvem får æren? Gud eller mennesker?

Artikkelen jeg skrev for iTro: https://itro.no/tema/hvordan-skille-guds-stemme-og-egen-stemme/

Det ondes problem

Psalms 91, 92 bible page

Etter et år med trosforsvar på bibelskole har jeg tenkt at den store apologetiske utfordringen som er «det ondes problem» er ganske lett å svare på. Jeg vet hvor det onde kommer fra, jeg vet hvorfor det onde er her og hvordan det onde en dag kommer til å bli helt borte. Jeg kan også si at ondskap finnes og at det er feil og ikke hvordan Gud tenkte at verden skulle være. Det er heller ikke slik at Gud bare har stått og sett på, men han sendte sin enbårne sønn for å lide og dø på et kors. Jesus har følt smerte og vet hvordan vi har det. Han var 100% menneske og kan sette seg i vårt sted.

Det logiske argumentet for at Gud ikke finnes fordi ondskap finnes holder heller ikke mål.

P1. If an omnipotentomnibenevolent and omniscient god exists, then evil does not.

P2. There is evil in the world.

C1. Therefore, an omnipotent, omnibenevolent and omniscient god does not exist. (https://en.wikipedia.org/wiki/Problem_of_evil)

Det er ingenting som sier at Gud og ondskap ikke kan eksistere samtidig. Det er heller ingenting som sier at Gud ikke kan ha en grunn til å la ondskap eksistere.

Men så skjer det noe i livet som gjør at alt det ovenfor ikke har noen betydning. Et barn eller en ung forelder dør, kanskje er det mange som har bedt om helbredelse. «Jaja, men Gud er ingen brusautomat, du kan ikke bare bestille helbredelse i bøte mot bønn.» Eller er kan man ikke det på en måte?

Det er blant annet disse versene som gjør det vanskelig synes jeg:

Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere. (Markus 11:24)

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. (Matteus 7:7)

Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål. De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. (Markus 16:17-18)

Det eneste som trengs virker det som er tro. Og har du bare tro som et sennepsfrø kan det flytte fjell (Matteus 17:20). Likevel skjer det ingenting. Gud gjør ingenting, hvert fall ikke det jeg vil at han skal gjøre. Han kan bare si ord og det vil skje.

Jeg vet at Gud elsker meg mer enn jeg kan forestille meg. Jeg vet at Gud bare vil det beste for meg. Jeg vet at fikk han bestemme fra starten av skulle aldri syndefallet skjedd. Så det må være en annen grunn enn at han ikke vil, eller kan, for så vidt.

Det som føles provoserende er hvis du ber gjentatte ganger og har tro på at Gud vil helbrede fordi det har du lest flere steder i bibelen at han gjør, og så finner du ut etterpå at det ikke kom noen helbredelse. Da kan det føles som at Gud ler deg opp i ansiktet når du leser: «Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere.» Du kan føle deg lurt. Visste ikke Gud hele tiden mens du ba at han ikke kom til å gjøre det du ber om?

Likevel er jeg sikker på Guds vilje er bare god og at det på ingen måte er din feil hvis bønnesvaret ikke kommer.

Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. (Hebreerne 12: 1-3)

«Jesus, jag vill ge dig mitt liv och min lovsång»

Jeg har hørt mye på litt eldre svensk lovsang i det siste. «Det enda som bär», «Namnet Jesus», «Blott en dag», «Jesus, jag vill ge dig mitt liv och min lovsång» og «Han är på tronen.»

Enkel teologi er fint mellom applikasjonshermenuetikken og gresk kasus, som det ellers går i – satt på spissen.

«Det enda jag vet, det är att nåden räcker.»

«För det namnet hatet viker för det namnet ondskan flyr.
I det namnet skall Guds rike bryta fram när dagen gryr.»

«Han är på tronen, han vill bistå dig med sin kraft. Överflöd av glädje inför hans tron. Lyft din blick och frukta ej, Jesus manar gott för dig. Han har ej förändrat sig, Han är på tronen.»

Forrige uke holdt alle studentene her andakt i grupper for andre medelever. Jeg snakket om tro med utgangspunkt Hebreerbrevet 11. Sara, med mange flere, trodde fordi hun regnet Gud som trofast.

(Hebreerne 12: 1-2) «Derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av vitner, legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i den kampen som er lagt foran oss, mens vi ser på troens opphavsmann og fullender.»

I Efeserbrevet 6 står det om Guds fulle rustning. Vi skal ta på oss sannhet, rettferdighet, frelsen, ånden, Guds ord, men fremfor alt troen.

(Efeserne 6: 16) «Vi skal derfor framfor alt ta troens skjold; med det er dere i stand til å slokke alle de brennende pilene fra den onde.»

Tro er definert i Hebreerbrevet kapittel 11, 1 som noe vi ikke kan se, men som vi håper på. Den kristne troen er ikke blind tro fordi vi har gode grunner til å tro. Bibelen er en av dem. Derfor kan vi løpe med utholdenhet mens vi ser på Jesus, som er troens opphavsmann og fullender.